FY4 Voima ja liike (2 op)

Moduulissa tarkastellaan tasaista ja muuttuvaa liikettä. Moduulissa perehdytään voimaan olennaisena kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia kuvaavana suureena ja siihen, miten Newtonin II lakia käytetään mallinnettaessa voiman vaikutusta liiketilan muutokseen. Energiaa ja liikemäärää tarkastellaan mekaniikan keskeisinä käsitteinä ja säilyvinä suureina. 
  
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä 
 • osaa tuottaa ja analysoida graafisia esityksiä mittausaineistosta 
 • ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa 
 • tuntee voimaan ja liikkeeseen liittyviä turvallisuusnäkökohtia. 

  
Keskeiset sisällöt  

 • tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike 
 • kappaleiden vuorovaikutus ja voima sekä Newtonin lait 
 • voimien yhteisvaikutus, voimakuvio ja liikeyhtälö 
 • paino ja kitka 
 • liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia 
 • mekaanisen energian säilyminen ja mekaniikan energiaperiaate 
 • liikemäärä, impulssi, liikemäärän säilyminen ja yksiulotteiset törmäykset 

  
Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: vesi- ja tuulivoima, liikenne sekä urheilu. 
  
Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: putoamiskiihtyvyyden määrittäminen, kitkakertoimen määrittäminen ja kappaleeseen vaikuttavien voimien määrittäminen.