Maantiede monitieteisenä oppiaineena 2op (GE6)

Kurssilla laajennetaan aikaisempien kurssien sisältöjä eri tieteenalojen näkökulmista. Kurssi on tarkoitettu tukemaan ylioppilaskokeeseen valmistautumista.    

  

Arvostelu: Kurssi arvostellaan suoritettu/hylätty –merkinnällä tai opiskelijan niin halutessaan numeroarvioinnilla.