Haukiputaan lukion toimintaa

UNESCO ASPnet JA GLOBAALIKASVATUS

 
Haukiputaan lukio kuuluu kansainväliseen UNESCO ASP-net -verkostoon. Olemme sitoutuneet tuomaan esille UNESCOn tärkeinä pitämiä asioita, kuten ihmisoikeuksia ja kansainvälisyyskasva-tusta sekä maailmanperintö- ja ympäristökasvatusta.
 
Osa toimintatavoistamme on jo vakiintuneita, kuten UNESCO-opiskelijoiden valinta syksyllä. Ku-luneena lukuvuonna he olivat Matias Anunti, Joonas Nivala ja Roosa Siltala. Lisäksi joka syksy istutamme uuden rauhanpuun koulun pihalle. 
 
Belgialaisesta partnerikoulustamme (Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg) Haukiputaalla vieraili 22:n opiskelijan ja kahden opettajan ryhmä oman Move2Learn -projektinsa puitteissa 14. - 16.11. Kyseinen oppilaitos on myös UNESCO-koulu. Koulussa järjestettiin työpajoja yhdessä belgialaisten ja suomalaisten opiskelijoiden kesken. 
 
Walter ry vieraili koulullamme jo toista kertaa ja järjesti työpajat ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille 12.12. Yhdistys edistää toiminnallaan kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, muiden kunnioittamista, ymmärtämistä, välittämistä ja vastuun ottamista.
 
Kevään lopuksi kansainvälisyyskurssilaiset kertoivat ensimmäisen vuoden opiskelijoille matkas-taan ja siihen liittyvistä töistään, ja UNESCO-opiskelijat esittelivät yleisesti UNESCO-toimintaamme.
 
Oppitunneilla on käynyt vierailijoita muista kulttuureista. English Worldwide -kurssin keskeisiä teemoja olikin globaalikasvatus ja muihin kulttuureihin tutustuminen. Myös muille kursseille saatiin mukavasti kansainvälistä väriä ja tietoutta mm. AIESEC- järjestön kautta tulleiden vaihto-opiskelijoiden tuomana. Saksalainen Elisabeth ja turkkilainen Elif osallistuivat koulumme toimin-taan kolmen viikon ajan huhtikuussa.
 
Vuoden aikana yhteensä yhdeksän opettajaa on osallistunut Erasmus+ - apurahan (KA1) turvin täydennyskoulutukseen Firenzessä ja Pariisissa. Nämä koulutukset ovat projektimme Porukalla pontta oppimiseen toimintaa. Tänä vuonna olemme etsineet yhdessä belgialaisen partnerikou-lumme kanssa uutta yhteistyökumppania tulevaa kansainvälistä hankettamme varten. 
 
 Anja Moilanen ja muu globaalikasvatustiimi