Lukuvuosi 2008 - 2009

Global.me

Global.me projekti on AIESECin järjestämä ja toteutti keväällä 2009 lukiokurssin, jonka pyrkimyksenä oli auttaa opiskelijoita pärjäämään globaalissa maailmassamme. Kurssin toteuttivat 12 ulkomailta saapuvaa harjoittelijaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Global.me -kurssin opettajina toimivat AIESEC:n kansainvälistä vaihtoa suorittavat ulkomaalaiset harjoittelijat, jotka olivat myös suunnitelleet käsiteltävät aiheet yhdessä asiantuntijoiden (mm. Pakolaisapu, Plan Suomi Säätiö, Reilun kaupan puolesta Repu ry, UNICEF ja YK-liitto). Haukiputaalla kurssin opettajina toimivat Mr. Finley Gana Kamerunista, Ms. Stephanie Sauter Sveitsistä sekä Ms. Pan Yin Kiinasta. Kommunikaatiokielenä kurssilla käytettiin englantia.    

Kurssin pääteemoja olivat:

  • kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
  • lapsityövoiman käyttö ja lasten oikeudet
  • ihmiskauppa, prostituutio, terrorismi
  • uskonnolliset, taloudelliset ja sosiaaliset erot
  • kulutus ja köyhyys 
  • pakolaiset ja sodat
  • maailman kahtiajakautuminen
  • reilu kauppa
  • yritysten yhteiskunnallinen vastuu
  • ympäristön suojelu

Aiheita käsiteltiin vapaamuotoisesti mm. pelien, videoiden ja keskustelujen avulla. Lisäksi kurssilla käytettiin verkkosivustoa, jonka kautta suoritettiin erilaisia tehtäviä sekä keskusteltiin muiden osallistujakoulujen opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden antaman palautteen mukaan kurssin suorittaminen avarsi maailmankuvaa ja auttoi ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Vaikka monet aiheista olivat raskaita, kevensivät kurssia hauskat harjoitukset ja mukavat opettajat. Pienessä ryhmässä englannin harjoittelu oli tehokasta. Verbaalisen kielitaidon lisäksi opittiin myös kehonkieleen liittyviä kulttuurieroja.

Keskusteluareena: http://globalme.forumotion.com/

Facebook: "Global.me Project 2009 - OULU (Finland)" ja "Global.me Project 2009 (Finland)

Lisätietoa: http://globalme.org/fi/main.