Lukuvuosi 2009 - 2010

Global me  

AIESEC:n toteuttama ja Opetushallituksen tukema englanninkielinen yhteistyöhanke Global me jatkui yhtenä kansainvälisyystoiminnan muotona Haukiputaan lukiossa nyt jo toista kertaa. Kurssille osallistui 16 toisen vuosikurssin opiskelijaamme. Kurssilaiset kokoontuivat kerran viikossa kolmen tunnin opintokokonaisuuteen helmi-huhtikuun ajan. Global me -hankkeen tavoitteena on auttaa nuoria pärjäämään globaalissa maailmassa.

Kurssin pääteemoja olivat:

• kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
• lapsityövoiman käyttö ja lasten oikeudet
• ihmiskauppa, prostituutio, terrorismi   
• uskonnolliset, eettiset, taloudelliset ja sosiaaliset erot            
• kulutus ja köyhyys  

• pakolaiset ja sodat         
• maailman kahtiajakautuminen 
• reilu kauppa
• yritysten yhteiskunnallinen vastuu  
• ympäristön suojelu

Aiheita käsiteltiin vapaamuotoisesti mm. pelien, videoiden ja keskustelujen avulla. Lisäksi kurssilla käytettiin verkkosivustoa, jonka kautta suoritettiin erilaisia tehtäviä sekä keskusteltiin muiden osallistujakoulujen opiskelijoiden kanssa.

Global me -kurssin opettajina toimivat AIESEC:n kansainvälistä vaihtoa suorittavat ulkomaalaiset harjoittelijat, jotka olivat myös suunnitelleet käsiteltävät aiheet yhdessä asiantuntijoiden (mm. Pakolaisapu, KEPA, Monika Naiset ry, Pro Tukipiste, POWER ry - Proud of Who We Are, FIDEA - Suomen teatteri- ja draamaopettajien liitto, Plan Suomi Säätiö, Rauhankoulu, Reilun kaupan puolesta Repu ry, UNICEF ja YK-liitto) kanssa. Haukiputaalla kurssin opettajina toimivat Mr. Mehdi Chakroun Tunisiasta, Ms. Celia Muregerera Zimbabwesta sekä Ms. Liza El Raheb Kreikasta. Kommunikaatiokielenä kurssilla käytettiin englantia.    

Seuraavassa hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden palautetta kurssista:– ”Mielestäni oli upeaa, että meillä oli mahdollisuus valita kansainvälisyyskurssi, jossa meitä opetti kolmesta eri maasta kotoisin olevat henkilöt. Opetuksen sisältö oli paitsi mielenkiintoista, myös tärkeää.”– ”Ohjaajat olivat mukavia, tunnelma oli viihtyisä ja ohjaajien maista kuuleminen oli oikein kiinnostavaa.”– ”Aiheet vaihtelivat, olivat monipuolisia. Ryhmissä puhuminen oli mukavaa. Rohkaistuin puhumaan.”– ”Oli hienoa saada tutustua ulkomaalaisiin ja heidän kulttuureihinsa.”– ”Vetäjät olivat tosi mukavia. Aiheet olivat melko ’vakavia’ ja niihin liittyvät sanat outoja. Toisinaan oli siksi hiukan vaikea pysyä mukana, sillä jo suomeksikin jotkin YK-asiat tuottavat päänvaivaa. Pelit ja leikit vapauttivat tunnelmaa ja olivat kivoja.”– ”Tosi mukava ja hyödyllinen kurssi, oppi paljon eri kansallisuuksien eroja, ongelmia ja omituisuuksia. Mukava puhua vaan englantia, vetäjät olivat mahtavia ja aiheet ajankohtaisia. Ei kulttuurit nyt niin hirveästi eroa, ihmisiä me ollaan kaikki ihonväristä ja alkuperästä viis.” 

Tiina Mustakangas