Lisää sivun otsikko

HALU ELÄÄ!

Lukukauden painopisteenä jatkettiin oppilaiden aktivoinnin, kouluviihtyvyyden ja lukioylpeyden kehittämistä. Pyrkimyksenä oli edelleen erilaisten tempausten, aktiviteettien ja projektien avulla lisätä oppilaitoksemme elävyyttä. Lukuvuotta sävytti kaupungin johdon lanseeraama kampuslukiosuunnitelma, jonka eräissä malleissa Haukiputaan lukio itsenäisenä oppilaitoksena uhattiin lakkauttaa. Tämä aktivoi oppilaskuntaa ja opettajia taisteluun itsenäisyytemme puolesta erilaisin tempauksin, vetoomuksin ja adressein.

Yhtenä esimerkkinä voidaan nostaa esiin helmikuussa haukiputaalaisiin kotitalouksiin Ei HaLua Ouluun-pamfletti, jossa kymmenet paikalliset yrityksen ja yhdistykset osoittivat tukensa lukiollemme. Vuoden aikana tehdyistä aktiviteeteista suurimuotoisempia olivat joulujuhlagaala ja kevään koulunpäivänä toteutettu "kasipäivä". Jälkimmäisessä tapahtumassa vieraanamme kävi noin 250 kahdeksasluokkalaista. Pienempinä työmuotoina voidaan mainita vaikkapa turvapaikkaviikko tai joulukalenteri-tapahtumat. HaLu elää! –toiminnan idea on integroida parhaita toimintamuotoja kiinteäksi osaksi koulukulttuuria, jossa on osin onnistuttu. Näin olemme pystyneet vastaamaan opiskelijahuoltolain yleisen tuen tarpeeseen ja luomaan pohjaa uuden opintosuunnitelman vaatimille linjauksille.

Kaisa Annala ja Miika Siironen