In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Historia Historia

HI1: Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä (AK 3
 • ymmärtää, miten ihminen käyttää luonnonvaroja toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntarakenteeseen (AK 2, 3)
 • tuntee tuotantotalouden kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan (AK 3, 4, 5)
 • tietää väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät (AK 3 - 7). 

Keskeiset sisällöt

Esihistoria – pyyntikulttuurin aika

 • ihmisen kehitysvaiheet
 • keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa
 • metsästäjät Suomen asuttajina
 • kalastuksen rooli Haukiputaan seudun asutuksessa

Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset

 • työnjako ja kulttuurin synty
 • suurten jokilaaksojen kulttuurit
 • kaukokauppa Pohjolassa

Välimeren talousalue antiikin aikana

 • Kreikan talouselämä
 • Rooma – miljoonakaupunki ja imperiumi
 • orjuus ja antiikin ajan tekniikka

Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä

 • feodaaliyhteiskunta
 • keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki
 • Pohjois-Pohjanmaan asutuksen kehityksestä

Löytöretket

 • löytöretkien edellytykset ja seuraukset
 • maailmantalouden syntyminen

Teollistuva maailma

 • tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet
 • muutokset sukupuolten työnjaossa
 • yhteiskunnalliset muutokset ja ympäristövaikutukset
 • muutokset kaupunkirakenteessa
 • teollistumisen Haukiputaan alueella esimerkiksi sahat ja maatalous

Globaali kulutusyhteiskunta

 • raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen
 • massatuotanto ja kulutusyhteiskunta
 • sosialistinen suunnitelmatalous
 • kolmannen maailman muotoutuminen
 • kasvun rajat ja uudet haasteet
 • kaikki aihekokonaisuudet