Hi10 Kansainvälisten suhteiden jatkokurssi (2op)

Moduulissa tarkastellaan kylmän sodan jälkeisen ajan kansainvälisen politiikan ilmiöitä. Käsiteltävät alueet ja kysymykset valitaan opintojen alussa. Hi10 täydentää ja syventää moduulin Kansainväliset suhteet (Hi2) sisältöä. Siksi Hi2 täytyy olla suoritettuna ennen Hi10-moduulia. 

 

Keskeiset sisällöt   

Kansainvälisen politiikan ongelmia ja konflikteja 1990-luvulta nykypäivään 
Yhdistyneiden kansakuntien ym. kansainvälisen yhteisön rauhanpyrkimykset 
Kurssilla käsiteltävät asiat ja ongelmat valitaan kurssin suunnittelun yhteydessä 

 

Hi10-moduulia ei voi suorittaa itsenäisenä. 

 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty