Historia

HI1: Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Pakollinen kurssi

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

 

Keskeiset sisällöt 

Historia tieteenalana

 • historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö 

Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin 

 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty
 • suurten jokilaaksojen kulttuurit
 • Välimeren talousalue ja yhteiskunnat antiikin aikana

Keskiajan talous ja yhteiskunta 

 • feodaaliyhteiskunta 
 • keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki  

Maailmantalouden syntyminen

 • löytöretkien edellytykset ja seuraukset yhteiskunnille
 • kolonialismi ja globaalin talouden ensiaskeleet

Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset 

 • modernin tieteen ja teknologian kehitys, tuottavuuden kasvu ja elintason nousu 
 • muutokset sukupuolten asemassa ja työjaossa 
 • muuttoliikkeet ja ympäristövaikutukset

  Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat 

 • laajeneva hyvinvointi ja palveluyhteiskunnan synty 
 • väestöllinen muuntuminen ja sen yhteiskunnalliset edellytykset ja vaikutukset 
 • 2000-luvun verkottuva maailma