In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Historia Historia

HI2: Eurooppalainen ihminen

Kurssi tarkastelee eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla. Kulttuuri ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, mistä eurooppalaisuus rakentuu tutustumalla sen keskeiseen kulttuuriperintöön (AK 1 – 7)
 • ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana 
  (AK 1 – 7)
 • osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä (AK 4,  5)
 • tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia 
  (AK 1, 2, 4, 6, 7)
 • tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa.

Keskeiset sisällöt

Antiikin aika

 • demokratian synty
 • antiikin kulttuuri

Keskiajan yhtenäiskulttuuri

 • keskiajan ihmisen maailmankuva ja tapakulttuuri
 • uskonnon merkitys kulttuurissa

Uuden ajan murros

 • renessanssi ja tiedon vallankumous
 • uskonpuhdistus
 • barokki itsevaltiuden ja vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä
 • luonnontieteellisen maailmankuvan synty
 • Haukiputaan kirkko

Valistuksen aikakausi

 • valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen
 • Yhdysvaltain itsenäistymisen ja Ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö

Aatteiden vuosisata

 • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
 • tiede uskonnon haastajana
 • porvariston vuosisata

Nykyaika

 • kulttuurin pirstoutuminen
 • populaarikulttuuri massaviihteeksi