In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Historia Historia

HI3: Kansainväliset suhteet

Pakollinen kurssi

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia on demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa (AK 1 – 7)
 • ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita (AK 1 – 7)
 • ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten suhteiden historiassa (AK 1 – 7).

Keskeiset sisällöt

Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset

 • kansainvälisen politiikan peruskäsitteet
 • imperialismin teoria ja käytännöt
 • ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan

Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota

 • eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian kriisi
 • ihmisoikeudet, joukkotuhonta, holokausti ja muut kansanvainot
 • toinen maailmansota seurausilmiöineen
 • YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja sen merkitys sekä muut keskeiset ihmisoikeussopimukset.

Kylmä sota

 • kylmän sodan teoriat: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina
 • kylmän sodan ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat 
 • kylmän sodan kriisien luonne
 • Saksa kylmän sodan näyttämönä
 • Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa

Uusi epävarmuuden aika

 • Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen
 • kansainväliset rauhanpyrkimykset
 • kolmas maailma osana kansainvälistä politiikkaa
 • Lähi-idän ongelmakenttä
 • Yhdysvaltain aseman muutos kansainvälisessä politiikassa
 • uudet kansainväliset rakenteet