In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Historia Historia

HI4: Suomen historian käännekohtia

Pakollinen kurssi

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja 1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset (AK 1 - 3)
 • osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan (AK 4)
 • ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden (AK 1, 4, 6).     

Keskeiset sisällöt

Ruotsin ajan perintö

Vallanvaihdos

 • Suomen liittäminen Venäjään
 • autonomian synty
 • Haukipudas osana Oulun talousaluetta
 • Oulun seudun asema sodassa

Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen

 • aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat
 • vaikutus Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros

 • elinkeinorakenteen muuttuminen ja Suomen teollistuminen
 • sääty-yhteiskunnan hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty
 • sortokaudet ja kansanvallan synty
 • teollisuuden ja kansallisen heräämisen tulo Haukiputaan alueelle
 • Haukipudas vuosisadan vaihteessa
 • Haukiputaan kunta

Suomen itsenäistymisprosessi

 • Suomen itsenäistyminen
 • sisällissota
 • hallitusmuoto
 • Oulun taistelut
 • Haukiputaan kaksinaisuus

Kahtiajaosta eheytymiseen

 • oikeistoradikalismin nousu
 • elintason nousu
 • kulttuurista kulutustavaraa
 • vaikutus Oulun ja Haukiputaan alueella
 • kieltolaki

Toinen maailmansota jälkiseurauksineen

 • sodat ja jälleenrakentaminen
 • ulkopolitiikan muutos
 • vaikutus Haukiputaalla

Hyvinvointivaltion rakentaminen

 • rakennemuutos
 • 1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos
 • vaikutus Oulun seudulla
 • kaikki aihekokonaisuudet

Suomen uusi kansainvälinen asema

 • kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti
 • suomalaisten tulevaisuus osana globaalia järjestelmää
 • Oulun seudun ja Haukiputaan rooli
 • kaikki aihekokonaisuudet