Historia

HI4: Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Valtakunnallinen syventävä kurssi  

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

Keskeiset sisällöt 

Antiikin kulttuuripiiri

 • kulttuurit ja elämäntavat
 • tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty

Keskiajan kulttuuri 

 • keskiaikainen maailmankuva
 • uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus

Uuden ajan murros

 • renessanssi ja tiedon vallankumous
 • reformaation merkitys
 • itsevaltiuden ajan kulttuuri

Valistuksen aikakausi

 • luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys
 • valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset 
 • ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen

Aatteiden ja teollistumisen aika

 • keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset
 • tiede uskonnon haastajana
 • porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset

Monimuotoinen nykyaika

 • massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen 
 • kulttuurin globalisoituminen
 • sukupuoliroolien murros 
 • tieteen kehitys ja median kasvava merkitys