Historia

HI6: Maailman kulttuurit kohtaavat

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

Keskeiset sisällöt

Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet

Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: 

  • Amerikan alkuperäiskulttuurit
  • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
  • Aasian kulttuurit
  • Afrikan kulttuurit
  • arktiset kulttuurit
  • Latinalaisen Amerikan kulttuurit
  • Lähi-idän kulttuurit