Historia

HI7: Historian abikurssi 

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla käydään läpi opiskeltujen historian (Hi 1-6)  kurssien keskeiset sisällöt. Kurssi on tarkoitettu tukemaan ylioppilaskokeen reaalikokeessa historian  kirjoittavien opiskelijoiden valmistautumista reaalikokeeseen. Kurssilla syvennetään jo opiskeltuja asioita ja harjoitellaan erityyppisiin reaalikokeen tehtäviin vastaamista kertauskirjojen ja vanhojen yo-tehtävien avulla. Kurssin voi suorittaa vasta kun on suorittanut kaikki kirjoittamansa aineen pakolliset kurssit (Hi 1-3).

Keskeiset sisällöt  

  • kerrataan keskeisiä asioita ja teemoja historian ja yhteiskuntaopin kurssien sisällöistä  
  • opiskelija valmistautuu reaalikokeeseen 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty