Hi8 Abikurssi (2op)

Moduulissa käydään läpi opiskeltujen historian (Hi 1-6) valtakunnallisten opintojen keskeiset sisällöt. Hi8 on tarkoitettu tukemaan ylioppilaskokeen reaalikokeessa historian kirjoittavien opiskelijoiden valmistautumista reaalikokeeseen. Moduulissa syvennetään jo opiskeltuja asioita ja harjoitellaan erityyppisiin reaalikokeen tehtäviin vastaamista kertauskirjojen ja vanhojen yo-tehtävien avulla. Moduuli on tarkoitettu vain historian kirjoittajille, ja sen voi suorittaa vasta kun on suorittanut kaikki kirjoittamansa aineen pakolliset kurssit (Hi 1-3). 

 

Keskeiset sisällöt

  • kerrataan keskeisiä asioita ja teemoja historian moduulien sisällöistä   
  • opiskelija valmistautuu reaalikokeeseen  

 

Hi8-moduulia ei voi suorittaa itsenäisenä.

 

Arvosana: Suoritettu / Hylätty