Historia

HI8: Kansainvälisten suhteiden jatkokurssi

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssilla tarkastellaan tämän päivän kansainvälisen politiikan ajankohtaisilmiöitä. Kurssilla käsiteltävät alueet ja probleemit valitaan kurssin alussa. Tarkasteltaviksi kysymyksiksi voidaan valita nykypäivän konfliktien ja kriisien lisäksi esimerkiksi uskonnollisia erimielisyyksiä tai talouden globalisaatiota koskevia aiheita opiskelijoiden valinnan mukaan. Kurssi täydentää ja syventää kurssin Kansainväliset suhteet (Hi2) sisältöä. Siksi Hi2-kurssi täytyy olla suoritettuna ennen Hi7-kurssia.

Keskeiset sisällöt  

  • Maailmanpolitiikan ajankohtaiset ongelmat ja ristiriidat
  • Kurssilla käsiteltävät asiat ja ongelmat valitaan kurssin suunnittelun yhteydessä
  • Valinnassa tulee huomioida myös eurooppalaisen kulttuuripiirin ulkopuoliset alueet ja niiden ongelmat.

Arvosana: Suoritettu/Hylätty