Lukuvuosi 2011 - 2012

Hyvinvoinnin tukeminen ja motivaation vahvistaminen

Syyslukukauden aikana opiskelijoilta haluttiin tiedustella heidän kokemuksiaan omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan koulussa. Tiedustelu päätettiin toteuttaa kyselynä, jossa kysyttiin muun muassa arviota omasta osallistumisesta oppitunneilla, motivaation lähteistä ja yleisestä jaksamisesta. Kyselyn myötä opiskelijoilta saatiin sekä positiivista palautetta koulun käytännöistä että ehdotuksia kehittämis- ja parantamiskohteista. Punaisena lankana kyselyn tuloksista ilmeni, että puurtaminen koulutyön parissa on ajoittain raskasta, ja opiskelijoiden vastauksissa esiintyi toiveita rutiineista poikkeavista toimintatavoista arjen keskellä. Kyselyn tulosten myötä opiskelijoille päätettiin tarjota tilaisuus tällaisen kokemiseen hyvinvointipäivän muodossa.

Hyvinvointipäivää vietettiin lukiolla 25.4. Päivä alkoi yhteisellä tilaisuudella salissa, jossa opiskelijat katsoivat teatteritaiteen ryhmän tekemiä videoita.  Tämän jälkeen opiskelijat osallistuivat erilaisiin työpajoihin, joissa vetäjinä oli koulussa vierailevia eri alojen taitajia. Opiskelijat saivat valita hyvin erilaisista työpajoista mieleisensä. Lautapelit kiinnostivat opiskelijoita, samoin myös potkunyrkkeily- ja itsepuolustusharjoitukset. Myös jooga veti salin täyteen väkeä. Musiikkityöpajassa soittimet saivat kyytiä, ja osa opiskelijoista ehti päivän aikana valmistaa hienoja koruja käsityöpajassa. Eräpajassa opiskelijat saivat ohjeita retkimuonitukseen.  Ammattihieroja antoi päivän aikana opastusta myös hierontaan. Pieni joukko opiskelijoita perehtyi   japanilaiseen kulttuuriin perinteisen paperitaiteen eli origamien työstämisen merkeissä. Hyvinvointipäivä tarjosi opiskelijoille mukavaa vaihtelua opiskelun arkeen, ja opiskelijat toivoivat vastaavia koulupäiviä myös jatkossa.

                                                                                                             Kirsi Nissilä ja Heidi Tuomikoski