Kansainvälisyys Haukiputaan lukiossa

Haukiputaan lukio on yksi maamme n. 50 ASP-koulusta ASP-kouluja on ympäri maailmaa ja niihin kuuluu yli 7500 instituutiota esikouluista aina opettajankoulutuslaitoksiin. ASP-koulut ovat sitoutuneet toteuttamaan opetussuunnitelmassaan Unescon periaatteita, joista tärkeimpiä ovat kasvattaminen rauhaan, suvaitsevaisuuteen, tasa-arvoon ja vastuuseen ympäristöstä sekä kulttuuriperinnön säilyttämiseen. ASP-koulujen toiminta näkyy mm. erilaisina kansainvälisinä yhteistyöprojekteina.

Haukiputaan lukio on myös yksi Suomen ensimmäisistä kansallisesti akkreditoiduista  CertiLingua -lukioista Monikielisyyden ja kulttuurienvälisen kompetenssin laatumerkki kertoo lukion kulttuurikasvatuksen korkeasta profiilista sekä opiskelijoiden kieli- ja kulttuuritaitojen tasokkuudesta ja monipuolisuudesta. Lukion päättövaiheessa päästö- ja ylioppilastutkintotodistuksen rinnalla luovutettavan laatumerkin voi saada opiskelija, joka osoittaa  a) ensikiel(t)ensä lisäksi kahden kielen hallintaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B2,  b) on suorittanut tietyn määrän opintoja vieraskielisessä aineenopetuksessa, sekä c) osallistunut kouluaikanaan kansainvälisiin kouluprojekteihin.  CertiLingua -laatumerkki  toimii dokumenttina tasokkaasta ja monipuolisesta kielitaidosta sekä kansain- ja kulttuurienvälisestä kompetenssista mm. työ- ja koulutuselämän suuntaan ja edesauttaa lukio-opiskelijan sisäänpääsyä eurooppalaisiin yliopistoihin.

Lukiomme soveltaviin kursseihin kuuluu kansainvälisyyskurssi  Kurssiin valmistaudutaan koulussa tekemällä pieniä tutkielmia aiheista ja teemoista, jotka kulloinkin on valittu painopistealueiksi. Kurssin toinen osa koostuu matkasta ulkomaankohteeseen. Siellä tutustutaan käytännössä niihin teemoihin, joista Suomessa on tehty tutkielmia. Kurssiin liittyy aina myös tutustuminen johonkin Unescon maailmanperintökohteeseen.

Kansainvälisyyskurssin kohteina on ollut  mm. Venäjä, Ruotsi, Tanska,Islanti, Viro, Latvia, Saksa, Italia, Irlanti, Ranska,  Unkari, Tansania ja USA.