Globaalikasvatus ja kansainvälisyys Haukiputaan lukiossa

Globaalikasvatukseen sisältyvät mm. rauhankasvatus, konfliktinratkaisu, kestävä kehitys, ihmisoikeudet ja erilaisuuden hyväksyminen sekä maailmankansalaisen taidot ja globaali vastuu. Nämä sopivat hyvin myös Haukiputaan lukion arvoihin, sillä koulumme on yksi maamme n. 50 ASP-koulusta, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan opetussuunnitelmassaan Unescon periaatteita, joista tärkeimpiä ovat kasvattaminen rauhaan, suvaitsevaisuuteen, tasa-arvoon ja vastuuseen ympäristöstä sekä kulttuuriperinnön säilyttämiseen. ASP-koulujen toiminta näkyy mm. erilaisina yhteistyöprojekteina.

Pohjois-Suomen Unesco-kouluverkko Polaris, johon koulumme myös kuuluu, toimii aktiivisesti ja on valmistellut sekä valmistelee jatkossakin oppimiskokonaisuuksia yhteiseen teemaan liittyen. Painopisteenä on vuosina 2017-2019 kestävä kehitys Agenda 2030:n, YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, mukaisesti. Kukin koulu toteuttaa teemaa itselleen sopivalla tavalla. Teemojen ideoinnissa ja toteuttamisessa opiskelijakunnan rooli (mm. joka syksy valittavat 2-3 Unesco-opiskelijaa) on olennaisen tärkeää. Jokavuotiseksi perinteeksi on myös muodostunut rauhanpuun istuttaminen.

Yksi soveltavista kursseistamme on kansainvälisyyskurssi. Kurssiin valmistaudutaan koulussa tekemällä pieniä tutkielmia aiheista ja teemoista, jotka kulloinkin on valittu painopistealueiksi. Kurssin toinen osa koostuu matkasta ulkomaankohteeseen, jossa käytännössä tutustutaan näihin teemoihin. Kurssiin liittyy aina myös tutustuminen johonkin Unescon maailmanperintökohteeseen. Viimeisimmät kurssit ovat suuntautuneet Belgiaan, Itävaltaan ja Islantiin.

Koulussamme järjestettiin lukuvuonna 2017-2018 myös fysiikan koulukohtainen syventävä projektikurssi, johon kuuluvalle tiedeleirille osallistuvat opiskelijat pääsivät tutustumaan kansainväliseen hiukkasfysiikan tutkimuslaitokseen Cerniin Sveitsissä. Siellä he tutustuivat erilaisiin kulttuureihin kansainvälisessä ympäristössä sekä vierailivat YK:ssa ja Punaisessa Ristissä.

Kansainvälisyys ei tarkoita vain matkustelua vaan sitä voidaan toteuttaa myös paikallisesti. On tärkeää hyödyntää arjen tilaisuuksia kansainvälistymiseen, mm. oppitunneilla käyvien kansainvälisten vierailijoiden kautta. Koulussamme on lähes vuosittain vaihto-opiskelijoita ja koulumme opiskelijoita lähtee ulkomaille vaihtoon. Lukiossamme on myös mahdollisuus suorittaa kaksi kokonaan englannin kielellä pidettävää kurssia, English Worldwide sekä Global Me.

Haukiputaan lukio on myös yksi Suomen ensimmäisista kansallisesti akkreditoiduista  CertiLingua -lukioista. Monikielisyyden ja kulttuurienvälisen kompetenssin laatumerkki kertoo lukion kulttuurikasvatuksen korkeasta profiilista sekä opiskelijoiden kieli- ja kulttuuritaitojen tasokkuudesta ja monipuolisuudesta. CertiLingua-todistus on osoitus opiskelijan monipuolisesta kielitaidosta sekä kansain- ja kulttuurienvälisestä kompetenssista, ja se voi edesauttaa lukio-opiskelijan sisäänpääsyä eurooppalaisiin yliopistoihin.

Menneitä projekteja