KE1 Kemia ja minä (1op)

Yleiset tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

  • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan, ja tutustuu kemian alan ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin 
  • saa valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osaa arvioida tietolähteiden luotettavuutta 
  • oppii käyttämään jaksollista järjestelmää kemiallisen päättelyn apuna 
  • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja niiden turvallisuudesta arjen valinnoissa 
  • osaa tutkia kokeellisesti seoksen koostumusta ja pitoisuutta sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat. 

 

Keskeiset sisällöt 

  • arjen aineiden turvallisuuden arviointi ja kemian merkitys omassa elämässä 
  • kemian merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa 
  • jaksollinen järjestelmä ja atomin rakenne elektronikuorimallin avulla 
  • puhtaat aineet, seokset ja erotusmenetelmät 
  • ainemäärä ja konsentraatio