KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1op)

Yleiset tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

  • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan, ja tutustuu kemian merkitykseen kestävän elämäntavan edistämisessä 
  • tutustuu luonnontieteellisen tiedon luonteeseen ja sen kehittymiseen sekä tieteellisiin tapoihin tuottaa tietoa 
  • osaa tutkia aineen ominaisuuksia kokeellisesti 
  • osaa soveltaa aineen rakenteen malleja aineen ominaisuuksien vertailussa 
  • ymmärtää kemian merkityksen ympäristölle ja yhteiskunnalle ratkaisujen tarjoajana yhdessä muiden luonnontieteiden kanssa. 

 
Keskeiset sisällöt 

  • tutustuminen joihinkin esimerkkeihin kestävän elämäntavan edistämisessä luonnontieteissä 
  • aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esittäminen 
  • alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus 
  • aineiden ominaisuuksien tutkiminen kokeellisesti ja selittäminen aineen rakenteen avulla