KE3 Molekyylit ja mallit (2op)

Yleiset tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa hiilen yhdisteistä jokapäiväisen elämän ilmiöissä 
 • osaa soveltaa ainemäärän ja konsentraation käsitteitä 
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen hiilen yhdisteitä 
 • ymmärtää, kuinka tieto hiiliyhdisteistä rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta 
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. 

 
Keskeiset sisällöt 

 • liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovittaminen pitoisuuden määrittämiseksi 
 • hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja nimeämisen perusteet 
 • hapettuminen ja pelkistyminen hiilen happiyhdisteissä 
 • hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla 
 • suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti sekä rakenneisomeria 
 • kvanttimekaaninen atomimalli, hybridisaatio ja stereoisomeria hiiliyhdisteissä 
 • tutustuminen spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta