In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kemia Kemia

KE3: Reaktiot ja energia

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen elinympäristössä (teollisuus) (AK 1, 5)
  • ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkityksen yhteiskunnassa  (AK 1, 5)
  • osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita matemaattisesti
  • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin, reaktionopeuteen ja -mekanismeihin liittyviä ilmiöitä.

Keskeiset sisällöt

  • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu
  • epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä,  mekanismeja sekä sovelluksia
  • stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö 
  • energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa
  • reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät