In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kemia Kemia

KE4: Metallit ja materiaalit

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja (AK 1, 5)
  • tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumis-pelkistymisreaktioita
  • osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia 
  • tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä (AK 1, 2, 3)
  • osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.

Keskeiset sisällöt

  • sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
  • hapettumis-pelkistymisreaktiot
  • metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet
  • bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit