KE 8 Kemian työkurssi (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa tulkita ja arvioida kokeellisesti hankkimaansa tietoa sekä esittää tuloksia sekä suullisesti että kirjallisesti
  • harjoittelee ylioppilaskokeeseen ja jatko-opintoihin valmentavia kokeellisia tehtäviä

 

Keskeiset sisällöt

  • tehdään lukion kemiaan liittyviä laboratoriotöitä ja pidetään töistä työpäiväkirjaa

 

Arvosana: Suoritettu/Hylätty