KE 9 Biokemia: Geenihässäkkä (2 op)

Biologiaa, kemiaa ja (hieman) tilastomatematiikkaa yhdistävä monitieteellinen moduuli, jossa käsitellään geeniteknologian perusteita sekä syvennetään jo opittuja biologian ja kemian tietoja keskittyen erityisesti biomolekyyleihin.

Olennaisena osana moduuliin kuuluu kokeellinen työskentely, jota on noin kolmasosa moduulista. Opiskelijat ottavat itsestään DNA-näytteen, josta he tutkivat onko heillä tiettyjä geenimutaatioita. Opiskelijat eristävät DNA:n posken limakalvon epiteelisolunäytteestä, monistavat halutun geenialueen ns. polymeraasiketjureaktiolla (PCR) ja tarkistavat geenialueen monistumisen onnistumisen geelielektroforeesilla. Geenialueen emäsjärjestys selvitetään Sanger-sekvensointimenetelmällä ostopalveluna Biocenter Oulussa. Lopuksi opiskelijat tutustuvat emäsjärjestyksen tarkasteluun tietokoneapplikaatiolla.

Kokeellisen työskentelyn yhteydessä oppitunnit ovat pitempiä ja vastaavasti osa tunneista on tyhjiä. Moduuliin kuuluu myös vierailut Oulun yliopistolla.

Suositellaan toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.