Lisää sivun otsikko

Viimeisen jakson kemiankurssilaiset vierailivat Oulun yliopiston kemianlaitoksella ti 12.5.2015
Pääsimme kiertämään laitoksella ja sen laboratoriotiloissa Minna Tiaisen johdolla. Saimme kuulla tutkijoilta tämän hetken tutkimuskohteista sekä nähdä uusimpia käytössä olevia tutkimuslaitteita.
 
Vierailumme aikana oli menossa esim. noin 10 mikrometrin kokoisten rakeiden tutkiminen pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (kuva yllä). Kyseisen laitteen käytössä on oltava tarkkana, sillä kerrosajelussa detektoriin törmääminen voi aiheuttaa jopa tuhansia euroja maksavan ja ainoastaan kolikon kokoisen diodeja sisältävän osan uusimisen. Laitteet ovat eri laitosten ja yritystenkin käytettävissä, koska ne ovat kalliita ostaa ja huoltaa. Alla olevan 850 000 €:a maksaneella laitteella voi tutkia jopa aineiden kemiallisia sidoksia.
 
 
Saimme kuulla kuinka orgaanisten molekyylien tutkimuksessa hyödynnetään kromatografiaa. Lasipylvääseen lisätyn liuottimen avulla saadaan eri aineet erottumaan eri nopeudella liikkuvina faaseina. Näin yritetään löytää esim. valoherkkiä aineita, joita voisi hyödyntää aurinkopaneelien materiaaliksi puolijohteiden sijasta. Tällöin olisi mahdollista tehdä ohuempia kalvoja ja fullereenien sisään voisi saada elektronien virittymisen ja irtoamisen seurauksena sähkönkuljettajia.
 
Tutkimuskohteina tällä hetkellä ovat myös uudet bioenergialähteet, joista on esim. selvitettävä aineen poltossa muodostuvan tuhkan kertyminen kattiloiden pinnalle, joka on mahdollinen este/ongelman aiheuttaja aineen käytössä energialähteenä. Myös ympäristöystävällisempien peroksidien O2 hyödyntämistä esim. vedenpuhdistuksessa kloridin tilalla tutkitaan. Uusien metalliyhdisteiden muodostaminen kalliita jalometalleja kuten kulta ja platina hyödyntäen tapahtuu vakuumissa argonkaasussa. Tämä on aluksi haasteellista, mutta paljon käyttäville tutkijoille jo kuulemma rutiinia. Laitoksen tutkimustuloksista on tehty kansainvälisiä julkaisuja.