Lukion suoritusohjeita

Haukiputaan lukion käytäntöjä

Tiedottaminen

Lukuvuoden aikataulu ja muut ennalta tiedossa olleet asiat ovat tässä oppaassa. Koulun muu tiedottaminen tapahtuu ilmoitustaulujen, info-televisioiden, keskusradion, lukion kotisivujen, Wilman sekä ryhmänohjaustuokioiden välityksellä. Lisäksi lukuvuoden aikana järjestetään erillisiä tiedotustilaisuuksia mm. ylioppilaskirjoituksista, kurssivalinnoista ja muista opiskeluun ja koulutyöhön oleellisesti vaikuttavista asioista. Ajankohtaisista asioista järjestetään vähintään kerran lukukaudessa lukiokokous, joka toteutetaan yhteistyössä oppilaskunnan kanssa.

Koko lukuvuotta koskevat asiat tiedotetaan pääsääntöisesti opinto-oppaassa ja lukion kotisivuilla. Jaksotason tiedottaminen eli jaksotiedote, luokkatilaohjelma ja koeviikon ohjelma ovat ilmoitustauluilla ja kotisivuilla. Viikko- ja päivätason tiedottaminen tapahtuu ilmoitustauluilla, info-televisioissa, kotisivuilla ja keskusradion välityksellä. Tekstit päivitetään ainakin kerran päivässä. 

Ryhmänohjaustuokioista tiedotetaan erikseen tapahtumakalenterissa sekä jakso- ja viikkotiedotteissa.

Kokeet ja niiden palautus

Kokeet pidetään kunkin jakson lopussa olevalla arviointiviikolla. Kokeiden järjestys on merkitty tapahtumakalenteriin. Kunkin arviointiviikon tarkasta ohjelmasta ja suorituspaikoista tiedotetaan Wilmassa ja ilmoitustauluilla.

Kokeiden palautusajat ilmoitetaan jaksotiedotteessa, koeviikon ohjelmassa ja info-televisioissa.  Palauttamatta jääneitä kokeita voi tiedustella asianomaiselta opettajalta.

Uusinta- ja korotuskuulustelujen päivämäärät on tämän oppaan tapahtumakalenterissa sekä jakso- ja viikkotiedotteissa. Koeajat ja suorituspaikat ilmoitetaan erikseen.

Erityispäivät

Penkinpainajaispäivän järjestävät abiturientit. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat ohjelman ja neuvottelevat siitä ryhmänohjaajien ja rehtorin kanssa. Ohjelma tulee olla valmis hyvissä ajoin ja se tulee toimittaa rehtorille.

Toisen vuoden opiskelijat järjestävät Wanhojen päivän. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat ohjelman ja neuvottelevat siitä ryhmänohjaajien ja liikunnan opettajien kanssa. Opiskelijoiden tulee suunnitella koululla tapahtuva ohjelma ja huolehtia vanhojen tanssiin liittyen muun muassa linja-auton tilaaminen, tiedottaminen, esiintymistilan koristelu, ohjelmalehtisen tekeminen, lipunmyyjät iltatilaisuuteen sekä ruokailun tilaaminen.

Tieto- ja viestintätekniikka

Haukiputaan lukiossa on tietokoneita muun muassa atk-luokassa, kirjastossa, neuvottelutilassa, auloissa ja useimmissa luokissa. Kannettavia tietokoneita ja tabletteja voi pyytää virastomestarilta. Kaikki koneet ovat opiskelijoiden käytettävissä koulupäivän aikana ja sen jälkeen. Kaikissa luokissa on dataprojektori ja dokumenttikamera ja muu tarvittava tekniikka.

Oulun kaupungin lukiot suosittelevat, että lukion opiskelijat hankkivat oman päätelaitteen koulukäyttöön.

Lukion kirjasto

Kirjasto on avoinna ja käytettävissä kaikkina kouluaikoina.