KOULUN VAIHEITA

Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 22. joulukuuta 1948 perustaa kunnan ylläpitämän yksityisen oppikoulun, Haukiputaan yhteiskoulun. Valtioneuvoston lupa saatiin 23. maaliskuuta 1950.

Ensimmäinen lukusuunnitelma vahvistettiin 28.5.1950. Aluksi koulu oli 4-luokkainen, mutta muutos 5-luokkaiseksi tapahtui lukuvuodesta 1955 - 56 lähtien. Laajennus 8-luokkaiseksi alkoi syksyllä 1961.

Yhteiskoulu jakaantui elokuun 1. päivästä 1969 kunnan kansakoululaitokseen kuuluvaksi kunnalliseksi keskikouluksi ja kunnan ylläpitämäksi yksityiseksi lukioksi. Haukiputaan kunta siirtyi hallinnollisesti peruskoulujärjestelmään elokuun 1. päivänä 1972. Silloin perustettiin kunnan koululaitos, johon lukio kuuluu. Kuntaliitoksen myötä Haukiputaan lukio siirtyi Oulun kaupungin lukio-opetuksen alaisuuteen. Hallinnollisesti tämä tapahtui lukuvuoden 2012 – 2013 alussa 1.8.2012.

Koulurakennus:

1950 – 51                Arjaksen talo Niemeläntörmällä
1951 – 60                Kirkonkylän kansakoulu vanhoine rakennuksineen
1961 -                      Oma koulutalo
1967 -                      Edellisen lisäksi 2-luokkainen lisärakennus
1969 -                      Lukiorakennus
1989 -                      Lukiorakennuksen laajennus
2012                        Lukiorakennuksen purkaminen kesäkuussa 2012
2.1.2013                  Uusi lukiorakennus Länsikujalla

Rehtorit

FM Mirja Suomela 1950 - 1965 
FM Keijo Kunnas 1965 - 1969
FM Heikki Seppälä 1969 - 1992
FK Tapani Sahlström 1993 - 2003
FT Kullervo Leinonen 2003 - 2015
FM Sirpa Risteelä 2015 -