In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kuvataide Kuvataide

KU1:  Minä, kuva ja kulttuuri

Pakollinen kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita
 • oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja
 • oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia
 • oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassa työskentelyssään
 • ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa
 • AK 1, 2, 3, 4, 5.

Keskeiset sisällöt

 • mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset
 • kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa
 • taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita
 • oman alueen kuvataidetarjontaan tutustuminen, erityisesti käynti Oulun taidemuseossa
 • oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö
 • kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika
 • kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen