In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kuvataide Kuvataide

KU2:  Ympäristö, paikka ja tila

Pakollinen kurssi niille, jotka eivät opiskele musiikin kurssia 2.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja
 • oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista, kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta, oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä sekä kulttuurisena viestinä 
 • ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen omassa toimintaympäristössään, ympäristösuunnittelussa ja laajemmin visuaalisessa kulttuurissa
 • saa tietoa Unescon maailmanperintökohteista kotimaassa ja ulkomailla
 • AK 1, 3, 5, 7.

Keskeiset sisällöt  

 • tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana
 • arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät, rakenne, väri, muoto ja materiaali
 • maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä
 • Haukiputaan tärkeät arkkitehtuuri- ja luontokohteet
 • Unescon maailmanperintökohteet Suomessa ja esimerkkejä ulkomaisista kohteista ja niiden merkityksistä
 • arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta
 • mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit ja materiaalikokeilut