In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kuvataide Kuvataide

KU4:  Taiteen kuvista omiin kuviin

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • hahmottaa kuvataiteen historian pääpiirteitä teemallisesti ja kronologisesti ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja ilmaisutapoja eri aikoina ja eri kulttuureissa
  • käyttää omassa ilmaisussaan hyväkseen taiteen tuntemustaan oppii työskentelemään itsenäisesti ja harjaantuu pohdiskelevaan, sanalliseen itsearviointiin
  • AK 1, 4.

Keskeiset sisällöt 

  • taidekuvan tulkinta ja analyysi kuvin ja sanoin
  • eri aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten ilmeneminen kuvataiteessa 
  • aiheen kehittely ja luonnostelu osana taiteellista luomisprosessia
  • kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten: väri, valo, varjo ja liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali