In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Kuvataide Kuvataide

KU5:  Nykytaiteen työpaja

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii seuraamaan ja arvioimaan nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä oppii havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä sekä soveltamaan havaintojaan omassa ilmaisussaan
  • oppii ymmärtämään ja käyttämään nykytaiteen keinoja työskennellessään
  • erilaisten ilmiöiden parissa harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen   työskentelyyn
  • AK 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Keskeiset sisällöt:

  • mitä nykytaide on: nykytaiteen taustalla vaikuttavat ilmiöt ja erilaiset taidekäsitykset
  • nykytaide ja kulttuurien välinen vuorovaikutus, visuaaliset alakulttuurit
  • taiteiden väliset projektit koulussa tai koulun ulkopuolella
  • oman produktion toteuttaminen
  • nykytaiteen näyttelyyn tutustuminen ja sen analysoiminen
  • visuaaliset ammatit yhteiskunnassa ja taidealan organisaatioita