Kuvataide

KU6: Piirustus ja maalaus

Koulukohtainen syventävä kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu erilaisiin piirustus- ja maalaustekniikkoihin
  • syventyy omaan työskentelyyn 
  • arvioi omaa osaamistaan ja kehittymistään 
  • saa palautetta omasta työskentelystään ryhmältä ja opettajalta 

Keskeiset sisällöt 

  • eri piirtimet ja piirustustekniikat
  • akvarelli, akryyli- ja öljymaalaus
  • materiaalioppi
  • omien töiden analysointia ja itsearviointi
  • portfoliotyöskentely

Arviointi: Kurssi arvioidaan suoritettu/hylätty –merkinnällä.