KULD 2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2op)

Tavoitteet 

  • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa 
  • osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia 
  • osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat 
  • osaa tuottaa taiteellisen ja visuaalisen kokonaisuuden, jonka sisällön tuottamisen ja esittämisen tavat tukevat toisiaan 
  • osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta 
  • osaa arvioida työskentelyprosessia ja teosta oman oppimisen näkökulmasta. 

 

Keskeiset sisällöt 

  • perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan 
  • muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.