LI3 Uudet mahdollisuudet (2 op)

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä. 

 

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• harjoittaa ja soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja monipuolisesti ja uusin tavoin 
• harjaantuu kehon hallinnassa 
• tunnistaa tunteitaan, toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen sekä tukee yhteisöllisyyttä toisia auttaen ja kannustaen 
• yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti. 

 

Keskeiset sisällöt 

• uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen 
• liikuntataitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolinen ylläpito ja kehittäminen