LI07 Luonnossa liikkuen (2 op) (Vaelluskurssi)

Kurssi toteutetaan yhteistyössä maantieteen, terveystiedon ja biologian yhteistyönä. Kursi sisältää jonkin valitun kohteen luontotietoutta ja alueen karttoihin syventymistä luokkatyöskentelynä. Merkittävin osa kurssista muodostaa maastoretki tai -vaellus, minkä aikana tutkitaan käytännössä valmistelujen aikana opittuja asioita. Kurssilla tutustutaan myös Suomen retkeilykohteisiin. Kurssin maasto-osuus voi olla usean päivän vaellus/retkeily kotimaassa tai naapurimaissa. Kurssiin osallistuminen edellyttää omaa rahoitusta maasto-osuuden toteuttamiseen ja kurssilaiset hankkivat itse maastokelpoiset varusteet (esim. teltta, retkikeitin). Kurssin luonteesta johtuen osanottajamäärä on rajoitettu. Kurssin osanottajilta edellytetään myös oma-aloitteisuutta ja sopeutumiskykyä maasto-osuuden vaativiin oloihin. 

 

Arviointi: Hyväksytty / hylätty.