Lisää sivun otsikko

LOPS 2016 LUKUVUONNA 2016-2017: TEORIASTA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSEEN

Lukuvuosi 2015-2016 oli kaikissa Suomen lukioissa tiivistä opetussuunnitelmatyön aikaa. Kaupunkikohtaisia ja koulukohtaisia uusia opetussuunnitelmia kirjoitettiin ja mietittiin kokonaisvaltaisesti, mikä kaikki tulee lopulta muuttumaan ja miten muutoksiin tulee valmistautua. Tästä teoriavaiheesta päästiin lopulta käytännön vaiheeseen, kun uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2016.

Päättyvä lukuvuosi on siis tarjonnut ensimmäisen mahdollisuuden sukeltaa uusien opetussuunnitelmien maailmaan päivittäisessä arkisessa työssämme.  Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat heti ensimmäisistä kursseista saakka opiskelleet uuden opetussuunnitelman mukaisesti, mutta myös vanhemmat opiskelijat ovat saaneet monilla kursseillaan tutustua uudenlaisiin käytäntöihin mm. arvioinnin ja työskentelytapojen osalta. Vaikka uusi opetussuunnitelma on tuonut mukanaan yhä monipuolisempaa arviointikulttuuria (mm. arviointikeskustelut, itsearviointi, vertaisarviointi), useat menetelmät ovat olleet käytössämme jo aiemminkin. Samoin eri oppiaineissa on jo ennen uutta opetussuunnitelmaakin uudistettu työtapoja yhä enemmän opiskelijalähtöiseen suuntaan. Uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti tarjolla oli lukuvuoden aikana myös ulkopuolisten asiantuntijoiden vetämiä kursseja eli robotiikan kurssi ja animaatiokurssi.

Uuden opetussuunnitelman mukaiset kurssit ovat vaatineet lukuvuoden aikana opettajiltamme runsaasti suunnittelutyötä, sillä monissa oppiaineissa kurssien sisällöt ovat muuttuneet huomattavasti. Toisaalta tämä on koettu myös positiivisena haasteena ja mahdollisuutena nähdä oman oppiaineen sisältöjä uusin silmin. Opettajat ovat myös lukuvuoden aikana kouluttautuneet runsaasti, jotta uuden opetussuunnitelman ja sähköisen yo-kokeen vaatimuksiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin. Kaupunkikohtaisissa tapaamisissa on myös lukuvuoden aikana päästy sopimaan yhteisistä käytänteistä ja vaihtamaan kokemuksia ja vinkkejä omaan oppiaineeseen liittyen.

Seuraavaksi suuntaamme katseen jo tulevaan lukuvuoteen, jolloin tulemme toteuttamaan esimerkiksi Taiteidenvälisen kurssin sekä uudenlaisen yhteisen äidinkielen  ja kuvataiteen kurssin. Olemme tämän lukuvuoden aikana saaneet  kokemuksen vasta osasta uuden opetussuunnitelman mukaisia lukiokursseja, joten paljon uusia haasteita on edessä myös lukuvuodelle 2017-2018!

Haukiputaan lukion LOPS-tiimi / Varpu Kolehmainen

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015