Opinto-opas

Oulun kaupungin lukioiden välinen yhteistyö

Haukiputaan lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kursseja myös muissa Oulun kaupungin lukiossa. Nämä suoritetut kurssit hyväksytään osaksi opiskelijan oppimäärää. Toisessa lukiossa suoritettavista kursseista on aina sovittava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa.

Haukiputaan lukio, Kiimingin lukio, Laanilan lukio, Oulun Lyseon lukio, Madetojan musiikkilukio, Merikosken lukio, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio ja Pateniemen lukio noudattavat samaa tuntikaaviota (ns. Oulun malli). Kastellin lukiossa on käytössä tuntikaavio, jossa on kolme yhteistä koodia (4, 5 ja 7) Oulun mallin kanssa. Oulunsalon lukiossa on käytössä oma tuntikaavio. Jaksoissa 1-3 Lyseossa on käytössä tuntikaavio, joka poikkeaa muiden lukioiden käyttämästä tuntikaaviosta keskiviikon osalta siten, että koodit 2 ja 8 vaihdetaan keskenään.

Oulun aikuislukiossa päivittäisen työjärjestyksen pohjana on erilainen tuntikaavio. Huomioitavana on myös, että aikuislukion lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon.

Erityistehtävän saaneiden lukioiden (Kastellin urheilulukio, Madetojan musiikkilukio, Oulun Lyseon lukion IB-ohjelma) erityisohjelmaan kuuluvat kurssit eivät pääsääntöisesti ole avoimia muiden lukioiden opiskelijoille.

Opiskelijalla ei ole oikeutta suorittaa itsenäisesti opetukseen osallistumatta kumppanuuslukiossa sellaista kurssia, jonka hän voi lukuvuoden aikana suorittaa kotilukiossaan joko kurssille osallistumalla tai itsenäisesti opetukseen osallistumatta.

Opiskelijalla on mahdollisuus opinto-ohjaajan kanssa keskusteltuaan siirtyä opiskelemaan toiseen lukioon kokonaisen jakson ajaksi. Tällöin hän valitsee kaikki jakson aikana suoritettavat kurssit kumppanuuslukiosta. Opiskelupaikan vaihtaminen pidemmäksi kuin yhden jakson ajaksi edellyttää sekä kotilukion että kumppanuuslukion rehtoreiden luvan. Opiskelijalla voi lukioaikana olla korkeintaan kolme kumppanuuslukioissa suoritettua vaihtojaksoa.

Kumppanuuslukioiden kurssitarjottimet ovat näkyvissä kaikille wilmassa. Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu viimeistään kolme työpäivää ennen ko. jakson alkua wilmassa. Tämän jälkeen kurssille voi päästä mukaan vain kurssin opettajan luvalla. Kurssivalintoja ennen tai niiden teon yhteydessä opiskelijan tulee ilmoittaa omalle ryhmänohjaajalleen ja opinto-ohjaajalleen, mitä opintoja hän muualla suorittaa.

Kursseille osallistuminen on mahdollista vain siinä tapauksessa, että ko. kursseilla on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla kursseille ilmoittautumisessa.