KATSAUS LUKUVUOTEEN 2007 - 2008

Kuluneen lukuvuoden kasvatustavoitteita asetettaessa määriteltiin painopistealueiksi oppimaan oppiminen, sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen, kestävä kehitys sekä viestintä- ja mediaosaaminen.  Näiden painopisteiden näkymisestä kuluvan lukuvuoden työssä on toisaalla tässä kertomuksessa tarkemmat selvitykset.

Kouluterveys 2007 -kyselyssä lukiolaisemme antoivat negatiivista palautetta koulun fyysisistä olosuhteista. Koulun työilmapiiriä suurin osa opiskelijoista pitää hyvänä. Vain 1% opiskelijoista ilmoitti, ettei pidä lainkaan koulunkäynnistä, mutta suurella joukolla oli jonkinasteisia opiskeluvaikeuksia. Peräti 24 % lukiolaisista piti terveydentilaansa keskin­kertaisena tai huonona. Myös masentuneisuus on aiempaa yleisempää. Näihin huolestuttaviin lukuihin koulu on pyrkinyt vastaamaan tukitoimia kehittämällä. Lukuvuoden aikana järjestettiin mm. englannin kielen tukikurssi. Äidinkielessä järjestettiin ensimmäistä kertaa uudenlainen nollakurssi, jonka aiheina olivat mm. itsetuntemus, itseluottamus, opiskelutaidot, jännittäminen sekä viestintä ja vuorovaikutus.

Koulun turvallisuussuunnitelmaa on päivitetty marraskuussa tapahtuneiden Jokelan koulusurmien jälkeen. Päivitetyssä turvallisuussuunnitelmassa otetaan huomioon myös vakava väkivaltatilanne.

Kansainvälinen toiminta on ollut edelleen vilkasta. Haukiputaan lukio on toiminut aktiivisena ASP-kouluna. Olemme saaneet uuden ystävyyskoulun Tansanian pää­kaupungista Dar es Salaamista ja järjestimme sinne koulutarvikekeräyksen. Haukiputaan lukion ja amerikkalaisen Medina High Schoolin opiskelijat ovat osallistuneet omassa blogissaan keskusteluun YK:n vuosituhattavoitteiden pohjalta. Viime vuoden vaihto-opettajamme Robert Thompson Ohiosta vieraili koulullamme. Yhteistyö Robertin koulun kanssa jatkuu seuraavina lukuvuosina. Syksyllä 2009 opiskelijamme lähtevät leirikoulumatkalle Yhdysvaltoihin. Tänä vuonna leirikoulumatka tehtiin Kronstadtiin. Meillä oli myös edelleen opiskelijavaihtoa Cēsiksen lukion kanssa. Vaihto-oppilaana meillä on ollut Eirin Oedegaard Norjasta.

Yhteistyö OSAO:n Haukiputaan yksikön kanssa on tiivistynyt ja laajentunut. Haukiputaan lukiossa on käynyt OSAO:n opiskelijoita suorittamassa lukion kursseja. Näitä kursseja on lukuvuoden aikana suoritettu n. 150. Toisaalta Haukiputaan lukion opettajat ovat käyneet ammattioppilaitoksessa pitämässä 11 lukion oppimäärään perustuvaa kurssia.  Myös yhteistyö Kiiminkijoen opiston kanssa on jatkunut. Lukio on ostanut opistolta mm. Tähtitieteen kurssin, Tanssi- ja joogakurssin sekä musiikin kursseja.

Lukiomme vahvuutena ovat olleet tänäkin vuotena aktiiviset oppilaat sekä ammattitaitoinen ja innostava opettajakunta. Oppitunneilla on ollut työnteon meininki. Kiitän kaikkia kouluyhteisön jäseniä kuluneen lukuvuoden työskentelystä. Kiitos myös kaikille sidosryhmille hyvästä yhteistyöstä.

Sonja Ruuskanen