KATSAUS LUKUVUOTEEN 2008 - 2009

Tänään päättyy Haukiputaan lukion 48. lukuvuosi, jos lukion alkaminen lasketaan vuodesta 1961, jolloin oppikoulua alettiin laajentaa 8-luokkaiseksi. Kulunut vuosi on sisältänyt monia mielenkiintoisia tapahtumia, kehittämishankkeita ja ennen kaikkea paljon arkista työntekoa, johon opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta ovat osallistuneet. Se on sisältänyt myös suurta surua, sillä kuvataiteen lehtori Aino Luukinen menehtyi elokuussa äkilliseen sairauskohtaukseen.

Lukiossamme opiskeli lukuvuoden aikana n. 300 nuorta. Ylioppilastutkintotodistuksen sai syksyllä 9 ja keväällä 69 abiturienttia. Syksyn ylioppilaista kaksi suoritti kaksoistutkinnon, kevään ylioppilaista yksi. Ylioppilastutkinnon lisäksi he ovat suorittaneet 12 lukiodiplomia kuvataiteessa (5), musiikissa (1) ja liikunnassa (6). Suullisen kielitaidon kokeita suoritettiin 6 kpl. Yo-tulos oli hyvä. Esimerkiksi äidinkielen arvosanojen keskiarvo oli lähes 5  (arvosana M). Laudatur-arvosanoja oli runsaasti ja lähes kaikissa aineissa.

Kansainvälisyyskasvatuksemme on edennyt usealla rintamalla: Aspnet-toiminta, kansainvälisyyskurssit, Tansania-yhteistyö sekä erillinen Global me -kurssi. Global.me -projekti on AIESECin järjestämä, ja sen keväällä opiskelijoillemme toteuttaman kurssin tavoitteena oli auttaa opiskelijoita pärjäämään globaalissa maailmassamme. Kansainvälisyyskurssi suuntautui Roomaan. Unesco-periaatteet ymmärtäneet opiskelijamme antoivat jo toisena vuonna peräkkäin penkinpainajaispäivänään kehitysmaihin suuntautuvan lahjan, tällä kertaa ruokaa ja leluja.

Aihekokonaisuuksista lukuvuoden painopistealueena on ollut teknologia ja yhteiskunta. Pitkälle vaikuttavina asioina tällä alueella on otettu käyttöön uudenlaista opetusteknologiaa, kehitetty luonnontieteiden syventäviä ja soveltavia kursseja sekä saatu mahdollisuus tarjota tietojenkäsittelytieteen yliopistollisia kursseja Haukiputaan lukiossa.

Lukion hankesuunnittelu on käynnistetty lukuvuoden 2008 – 2009 aikana. Esillä on ollut kaksi vaihtoehtoa: nykyisen rakennuksen vanhan osan purkaminen ja uudelleen rakentaminen ja kokonaan uuden lukion rakentaminen Länsituulen koulun läheisyyteen. Lukion hanketyöryhmä esitti yksimielisesti uuden lukion rakentamista Kirkonkylän länsipuolelle ja samalla kannalla oli myös sivistyslautakunta. Asia etenee kunnan päättävissä elimissä kesän aikana.

Oulun alueella on menossa seudullinen lukio-opetus –kehitystyö, jonka tavoitteena on tiivistää ja laajentaa Oulun seudun lukioiden yhteistyötä ja valmistaa tietä lukio-opetuksen seudulliselle järjestämiselle. Kuluvana lukuvuotena on menty kohti yhteisiä aikatauluja, mutta yhteistarjotin ei ainakaan vielä lähtenyt käyntiin. Oulun seudulla on myös käynnistynyt oppimisympäristöjen ja verkko-opetuksen kehittämishanke, joka on Euroopan unionin sosiaali- ja rakennerahastojen sekä Oulun lääninhallituksen rahoittama. Haukiputaan lukiosta hankkeessa on mukana viisi opettajaa.

Yhteistyö Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikön ja Kiiminkijoen opiston kanssa on jatkunut. Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä stipendirahastoamme kartuttaneita yhteisöjä, yrityksiä ja yksittäisiä henkilöitä.

Koulumme pitkäaikaiset opettajat Pirjo Viironen ja Maria-Liisa Kauppi jäävät eläkkeelle. Heidän myötään menetämme paitsi hyvät opettajat, myös erittäin hyvät ystävät ja työtoverit.  Kiitän Pirjoa ja Maria-Liisaa lämpimästi ja toivotan heille mukavia eläkepäiviä koko työyhteisön puolesta. Kiitän myös muita kouluyhteisön jäseniä kuluneen lukuvuoden työskentelystä. Uusille ylioppilaille toivotan onnea ja hyviä tulevaisuuden ratkaisuja ja kaikille opiskelijoille mukavaa kesää.

Sonja Ruuskanen