KATSAUS LUKUVUOTEEN 2009 - 2010

Lukuvuosi 2009 – 2010 on ollut entiseen tapaan työntäyteinen. Normaalin koulutyön ohella lukion opiskelijat ja opettajat olleet mukana seudullisessa kehittämistyössä sekä aiempien vuosien tapaan useissa kansainvälisissä hankkeissa. Kolmivuotiseen seudulliseen verkko-oppimisen kehittämishankkeeseen on lukiostamme osallistunut kielten, matematiikan ja reaaliaineitten opettajia. Kansainvälisyyskurssi suuntautui tänä vuonna Uppsalaan ja Tukholmaan, mutta suunnittelun alla ja varainhankinnan osalta ovat jo käynnistyneet kevään 2011 Pariisin kansainvälisyyskurssi ja seuraavan vuoden Tansanian kurssi. Lisäksi lukio on osallistunut entiseen tapaan Unesco-koulujen toimintaan sekä kerännyt varoja aiempien vuosien tapaan koulua käyville kummilapsille. Samoin lukio oli edelleen mukana AIESEC:n ja opetus-hallituksen tukemassa Global me -hankkeessa.

Huomattavan paljon huomiota on lukuvuoden aikana kiinnitetty myös lukion tiloihin. Nykyinen lukiorakennus on jo elinkaarensa päässä, minkä vuoksi kunnanvaltuusto päätti joulukuussa 2009 uuden lukion rakentamisesta. Päätöksen mukaan kevään ja alkukesän 2010 aikana vielä selvitetään, rakennetaanko uusi lukio kunnan omana investointina vai niin sanotun elinkaarimallin mukaisena, jolloin rakentamisesta, rahoituksesta ja rakennuksen ylläpidosta vastaisi kunnan ulkopuolinen taho. Prosessi on meneillään, ja lukion henkilökunta on osallistunut hankkeen suunnitteluun tutustumalla nopealla aikataululla eri puolille maata hiljattain rakennettuihin lukioihin ja niiden moderneihin oppimisympäristöihin. Tulokset on toimitettu kunnan rakennuttajainsinöörille uuden lukion tilaohjelmaan liitetyillä oppimisympäristöjen kuvauksilla. Koska nykyisissä tiloissa käydään koulua vielä vähintään ensi lukuvuosi, suurta huomiota on kiinnitetty myös nykyisiin luokkatiloihin ja niiden terveellisyyteen. Kartoitus- ja mahdolliset korjaustyöt saatetaan loppuun kesän 2010 aikana.

Tuloksellisesti lukuvuosi 2009 – 2010 oli hyvä. Ylioppilastutkinnon suoritti keväällä 100 lukion opiskelijaa ja kaksi Oulun ammattiopiston Haukiputaan yksikön opiskelijaa. Myös eri tutkintojen arvosanat ja ainekohtaiset keskiarvot olivat hyvää valtakunnallista tasoa. Merkittävänä tuloksena voi pitää myös taito- ja taideaineissa suoritettujen lukiodiplomien määrää. Nehän vastaavat asiallisesti muiden aineiden ylioppilaskokeita. Liikunnassa diplomin suoritti 9 ja kuvataiteessa 12 opiskelijaa; kuvataiteen diplomityöt olivat esillä keväällä Teatterikuopalla. Myös muut vuosiasteet opiskelivat lukuvuoden aikana tuloksellisesti, ja etenkin ykkösluokille on syytä antaa tunnustus erinomaisesta työilmeestä ja tuloksellisuudesta lukuvuoden aikana.

Aivan erityinen kiitos on – jälleen kerran – annettava koko työyhteisölle erinomaisesta ilmapiiristä ja yhteishengestä. Opiskelijat ja opettajat ovat kyenneet esimerkillisesti, paitsi puhaltamaan yhteen hiileen, myös käsittelemään rakentavasti kaikkeen työhön väistämättä sisältyviä ongelmia. Samoin koulusihteeri ja muu henkilökunta ovat mahdollistaneet tärkeältä osaltaan koulutyön sujuvan "kaaoksenhallinnan". Esitän lämpimät kiitokset myös oppilaskunnan puheenjohtajalle ja hallitukselle. Vuoropuhelu on sujunut mallikkaasti ja kitkattomasti. Samoin tutorit ansaitsevat myös julkisen kiitoksen pyyteettömästä työstä nuorempien opiskelijoiden hyväksi. Lopuksi, joskaan en vähiten, esitän koko kouluyhteisön kiitokset yläasteille, niiden rehtoreille, opinto-ohjaajille ja opettajille sujuvasta yhteistyöstä. Lukio jatkaa yläasteen tekemää työtä, joten lukion tulos on aina myös koko peruskoulun ja erityisesti yläasteen työn tulos. Toivotan hyvää kesää koko lukioväelle ja yhteistyökumppaneille! Toivottavasti saamme palata syksyllä uudistunein voimin ja pilke silmäkulmassa sorvin ääreen.

Kullervo Leinonen