KATSAUS LUKUVUOTEEN 2010 - 2011

 Elämme koulumme historiassa vedenjakajalla, sillä 31.8. vietämme 50-vuotisjuhlia ja katsomme taaksepäin, mutta etenkin ulkoisten puitteiden osalta ajatus on jo tulevassa. Nykyinen lukiorakennus on nimittäin tarkoitus purkaa uuden yhtenäisen peruskoulun tieltä kesällä 2012 ja aloittaa lukiotyö uusissa tiloissa loppusyksyllä 2012. Vaikka tuntuu hieman lohduttomalta, että 1969 rakennettu lukion vanha osa ja 1986 valmistunut uusi osa puretaan, lohtua tuo se, että niiden tilalle rakennetaan uusi koulu, joka itse asiassa synnytti lukion 50 vuotta sitten. Koulunpidon avainsana on uudistuminen, ja tämä pätee tietysti myös ulkoisiin puitteisiin.

Mennyt lukuvuosi piti sisällään tavanomaisen kouluvuoden kiireet eli arjen aherrusta äidinkielen, kielten, matematiikan, reaaliaineiden sekä taito- ja taideaineiden kurssien sekä syksyn ja kevään ylioppilaskirjoitusten parissa. Kursseja opetettiin vuoden aikana yli 340 ja suoritettiin arviolta 7800. Ylioppilaita valmistui syksyllä 13 ja keväällä 75 eli yhteensä 88. Tutkintojen taso oli edellisvuosien tapaan jonkin verran lähtötasoa parempi ja hyvää valtakunnallista keski-tasoa. Etenkin äidinkielessä ja matematiikassa lukiomme opiskelijat saivat erinomaisia tuloksia. Lopullinen "tuloksellisuus" selviää, kun nähdään, miten tänä lukuvuonna kirjoittaneet sijoittuvat jatko-opintoihin. Toistaiseksi lukiomme on tässäkin kestänyt vertailun.

Menneen lukuvuoden painopistealueita olivat ryhmänohjauksen kehittäminen ja verkko-oppiminen sekä entiseen tapaan laaja kansainvälinen toiminta, joista kustakin on erilliset katsaukset. Ryhmänohjauksen kehittämisen tulokset ovat näkyneet jossain määrin jo kuluvan työvuoden käytänteiden uusiutumisena, mutta laajemmin niitä sovelletaan ensi lukuvuonna ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Perimmäisenä tavoitteena on opiskelijan työn tukeminen,  hyvinvoinnin turvaaminen, tiedonkulun parantaminen, ryhmien yhteishengen vahvistaminen ja lukiotyön arjen kaikinpuolinen selkeyttäminen.

Haukiputaan lukio kuuluu Unescon ASPnet-kouluverkkoon, mihin sisältyen lukio on sitoutunut Unescon suvaitsevaisuutta korostavaan arvopohjaan. Tämän lisäksi suunnittelemme ja toteutamme vuosittain useita nuorten käytännön kansainvälistymistä tukevia hankkeita. Tänä luku-vuonna järjestimme edellisvuoden tapaan Global me -kansainvälisyyskurssin sekä teimme edellisvuoden tapaan kummikouluyhteistyötä Oulun yliopiston kansainvälisen opettajakoulutuksen kanssa, mistä on jalostumassa opetushallituksen rahoittaman hankkeen kautta uusi maailmankansalaisuuden malli. Vierailimme myös pitkäaikaisessa yhteistyökoulussamme Latvian Cesiksessa opettajan ja viiden opiskelijan voimin; vastavierailu on luvassa syksyllä. Varsinainen kansainvälisyyskurssi suuntautui tänä keväänä 36 opiskelijan ja kolmen opettajan voimin Pariisiin. Matkan monista kohteista on syytä mainita tutustuminen Unescon päämajaan assistentti Marja Richardin ja kahden harjoittelijan opastuksella. Uutteran työn alla on ollut myös ensi lukuvuoden Tansanian leirikoulun valmistelu.

Kiitän koko työyhteisöä, opiskelijoita, oppilaskunnan hallitusta ja henkilökuntaa hyvästä yhteis-hengestä ja erinomaisesta paneutumisesta työntekoon ja laatuun. Kiitän myös Haukiputaan ja Kellon yläkouluja erinomaisesta yhteistyöstä ja toivon lukioväen puolesta, että se jatkuisi yhtä hyvänä. Elämme vanhan Haukiputaan ja uuden Oulun taitekohtaa, jolloin on erityisen tärkeää, että pidämme kiinni hyvistä "puttaalaisista" käytänteistä ja viemme niitä myös uuden Oulun käyttövoimaksi, katse uudessa ja sitä rakentaen, mutta vanhaa ja toimivaa arvostaen.

Kullervo Leinonen