Haukiputaan lukio

KATSAUS LUKUVUOTEEN 2011 - 2012

.Lukion työvuosi on käyty aikamoisten taitekohtien merkeissä. Syksyllä vietettiin Haukiputaan lukiokoulutuksen 50.-vuotisjuhlaa, ja nyt keväällä eletään hivenen nostalgisissa tunnelmissa, kun vanha lukiorakennus puretaan uuden yhtenäiskoulun rakentamisen tieltä. Tämä merkitsee sitä, että lukio toimii ensi syyslukukauden evakossa Haukiputaan yläkoulussa ja sen viereen rakennetussa viipalekoulussa. Järjestely johtuu siitä, että uusi lukio valmistuu valituksen vuoksi puoli vuotta suunniteltua myöhemmin. Lukion muutto nykyisistä tiloista evakkoon on aiheuttanut ja aiheuttaa vielä pitkään paljon ylimääräisiä kustannuksia ja vaivaa monelle: kunnan tekniselle toimelle ja lukion henkilökunnalle, mutta ennen kaikkea lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen, kun lukio ja päiväkoti pääsevät aloittamaan uusissa tiloissa vasta jouluna 2012. Taitekohtaa elämme myös siltä osin, että syksystä 2012 alkaen Haukiputaan lukio on yksi uuden Oulun lukioista.

Muutoksista huolimatta lukuvuosi on ollut pääasiassa totuttua työtä tavoitteen saavuttamiseksi: opiskelua kurssien sisältöjen oppimiseksi ja suorittamiseksi sekä ylioppilaskokeeseen ja jatko-opintoihin valmistautumiseksi. Kurssisuorituksia on vuoden aikana tehty arviolta 8000, ja kevät-juhlassa saa valkolakin nyt keväällä 80 abiturienttia. Syksyllä 2011 valmistui kolme ylioppilasta, ja kaikkiaan Haukiputaan lukiosta on valmistunut vuodesta 1964 alkaen yli 3500 ylioppilasta. Ylioppilaskirjoitusten tulokset olivat pääosin valtakunnan keskitasoa, fysiikan ja lyhyen matematiikan osalta kuitenkin selvästi sen yläpuolella.

Lukion painopistealueita olivat kuluneena lukuvuonna ryhmänohjauksen kehittäminen sekä hyvinvoinnin tukeminen ja motivaation vahvistaminen. Entiseen tapaan myös kansainvälinen toiminta on ollut keskeisesti esillä. Näistä kaikista on toisaalla tässä kertomuksessa erilliset katsaukset. Ryhmänohjauksen kehittäminen käynnistyi jo edellisenä lukuvuotena. Nyt on ollut vuorossa lähinnä muutosten täytäntöönpano ja hyviksi havaittujen käytänteiden saaminen osaksi normaalia koulutyön arkea. Vaikka työtä ja haasteita asiassa riittää edelleen, voinemme hienoisella ylpeydellä todeta, että olemme jo nyt opiskelijan tukemisessa, myös erityisen tuen ja opiskelijahuollon osalta, varsin hyvällä tasolla. Suurin ongelma on ollut edelleen psykologi-palvelujen huono saatavuus.

Tämän vuoden kansainvälinen toiminta huipentuu vasta kesällä 2012, kun 21 opiskelijaa, kolme opettajaa ja kaksi opiskelijan isää matkaa lähes kahdeksi viikoksi Tansaniaan sikäläisen ystävyyskoulumme vieraaksi ja tutustumaan maahan. Matkan taustana on opiskelijoiden kahden vuoden uurastus sen eteen sekä pitkään jatkunut yhteistyö Tansanian suuntaan sikäläisen lukion ja orpokodin työn tukemiseksi. Myös parikymmentä vuotta jatkunut yhteistyö Latvian Cesiksen lukion kanssa sai jatkoa, kun sen opiskelijoita opettajan johdolla vieraili syksyllä Haukiputaalla.

Tämän vuosikertomuksen eri osat kertovat puolestaan, että lukion työvuoteen on sisältynyt, paitsi tavanomaista arjen aherrusta, myös virkistäviä poikkeuksia siitä. Yksi tällainen oli 25.4. hyvinvointipäivä, joka ankeasta säästä huolimatta oli monipuolinen ja erinomaisen onnistunut. Samalla, kun kiitän koko työyhteisöä, opiskelijoita, oppilaskunnan hallitusta ja henkilökuntaa yhteen hiileen puhaltamisesta ja paneutumisesta tavoitteelliseen arjen työhön, toivotan hyvää ja virkistävää kesää. Ylioppilasikäluokalle toivon voimia henkilökohtaisiin haasteisiinne ja toivotan hyvää ja rikasta matkaa taipaleellenne!

Kullervo Leinonen