Lisää sivun otsikko

KATSAUS LUKUVUOTEEN 2013 - 2014

Mennyt lukuvuosi on lukiomme 53. toimintavuosi ja samalla ensimmäinen täysi vuosi upouudessa lukiorakennuksessa. Niinpä tähän lukuvuoteen on mahtunut sekä Haukiputaan lukion ja Länsituulen päiväkodin vihkiäiset sekä koululle ensimmäisten riemuylioppilaiden lakitus. Tasan viisikymmentä vuotta sitten nimittäin lukiomme ensimmäiset 17 abiturienttia saivat valkoisen lakkinsa. Onneksi saimme myös kevätjuhlaan mukaan näitä haukiputaalaisen lukiotyön pioneereja.

Kuten toisaalla tässä vuosikertomuksessa olevat monet selostukset ja tapahtumakalenteri osoittavat, moderniin lukiotoimintaan sisältyy paljon muutakin kuin tavanomaista koulunkäyntiä, joka huipentuu kahdesti vuodessa ylioppilaskirjoituksiin. Vilkas kansainvälinen toiminta ja Unesco-koulujen yhteistyö, yliopisto- ja ammattikorkeakouluvierailut, kahta nuorinta vuositasoa koskenut yliopiston tiedepäivä, vaelluskurssi sekä erilaiset suvaitsevaisuusteemapäivät ovat keskeyttäneet piristävästi arjen aherruksen. Esimerkiksi marraskuun lopulla järjestetyissä Walter-työpajoissa maahanmuuttajataustaiset vetäjät onnistuivat hienolla tavalla kiinnittämään huomiomme siihen, etteivät mielikuvamme ja tosiasiat aina kohtaa, kun kohtaamme maahanmuuttajia.

Perustehtävämme on tietysti ollut tänäkin lukuvuonna opettaa ja opiskella lukioaineita sekä suorittaa kursseja ja ylioppilaskokeita. Tänä keväänä valkolakin sai lukiostamme 75 nuorta. Lämpimät onnittelut heille kaikille sekä heidän taustajoukoilleen! Suoritusten taso on entiseen tapaan maan keskitasoa ja opiskelijoiden lähtötasoon verrattuna varsin hyvä. Kannustaaksemme lukion opiskelijoita jo lukioaikana entistä paremmin olemme tänä vuonna jakaneet stipendejä aiempaa enemmän myös 1. ja 2. vuosiasteen opiskelijoille.

Haukiputaan lukiossakin on seurattu tiiviisti suomalaisen lukiokentän toimintakentässä tapahtuvia muutoksen tuulia. Merkittävimpiä näistä ovat lukion opetussuunnitelman perusteisiin ja lukion tuntijakoon tehdyt muutosesitykset, sähköisten oppimisympäristöjen käyttöönotto ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöönotto syksystä 2016 alkaen, syksyllä 2014 voimaan tuleva uusi opiskelijahuoltolaki sekä lukiokoulutuksen järjestäjäverkon tiivistämistä koskeva keskustelu. Tietysti myös Oulun kaupungin säästötoimet ja niiden aiheuttamat lomautukset ovat keskusteluttaneet.

Haukiputaan lukio ja sen väki katsoo tulevaisuuteen luottaen opettajien ja opiskelijoiden kykyyn uudistua ja haluun pitää huolta hyvästä me-hengestä. Koska asiaa ei saa pitää tietenkään itsestäänselvyytenä, lukio aikoo panostaa ensi lukuvuonna tosissaan oma lukion hengen ja ylpeyden vahvistamiseen sekä opiskelijoiden hyvinvointiin uudistamalla toimintakulttuuriaan ja haastamalla opiskelijat mukaan tähän työhön ja vuoropuheluun. Muita ensi lukuvuoden painopistealueita ovat sähköisten oppimisympäristöjen käyttöönotto sekä kansainvälisen toiminnan edelleen kehittäminen.

Kiitämme opiskelijoita, opiskelijakuntaa ja koko henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä lukuvuoden aikana ja toivotamme kaikille hyvää ja virkistävää kesää! Samalla kiitämme myös kaikkia muita yhteistyökumppaneitamme, Länsituulen päiväkotia, Serviisin väkeä, Haukiputaan, Kellon ja Länsituulen kouluja sekä tietysti myös kaikkia stipendirahastoamme kartuttaneita.

 

Kullervo Leinonen, rehtori        

Sonja Ruuskanen, apulaisrehtori