Lisää sivun otsikko

KATSAUS LUKUVUOTEEN 2014 - 2015

Lukuvuosi 2014 – 2015 sujui varsin tavanomaisissa merkeissä. Uusia ylioppilaita valmistui syksyllä viisi ja keväällä 88. Ylioppilastutkinnon ja lukio-opintojen lisäksi useat heistä ovat suorittaneet vapaaehtoisia kokeita. Puheviestintätaitojen päättökokeen (PUHVI) suoritti 9 opiskelijaa, englannin suullisen kielitaidon kokeen 30 opiskelijaa, kuvataiteen lukiodiplomin 6 opiskelijaa ja liikunnan lukiodiplomin 3 opiskelijaa. Kaikki edelliset kokeet ovat valtakunnallisia kokeita, joihin opetushallitus määrittele kriteerit. Lisäksi yksi opiskelija suoritti tietotekniikan perusopinnot Oulun yliopistossa erittäin hyvällä menestyksellä.

Kuluneen lukuvuoden kasvatustavoitteita asetettaessa määriteltiin kehittämiskohteiksi lukiohenki ja hyvinvointi.Viihtyvyyttä ja yhteishenkeä onkin parannettu monin eri tempauksin, joita opettajat ja opiskelijat ovat yhdessä järjestäneet. HaLu elää! –toiminnan filosofia on integroida useamman seuraavan vuoden aikana parhaita toimintamuotoja kiinteäksi osaksi koulukulttuuria.

Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen on myös ollut kuluvan lukuvuoden tavoitteena. Siirtyminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin aloitetaan syksyllä 2016 ja kaikkien aineiden kirjoitukset ovat sähköisiä kevääseen 2019 mennessä. Tämä edellyttää uusia pedagogisia valmiuksia ja opiskelutaitoja.Opettajat ovat mm. käyttäneet Moodlea oppimisalustana, teettäneet testejä Socrativellä ja kokeita YTL:n abittijärjestelmässä. Tulevan lukuvuoden suurimpia haasteita ovatkin sähköisten oppimisympäristöjen käytön vakiinnuttaminen sekä tietysti uuden opetussuunnitelman tekeminen. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön jo syksyllä 2016.

Opiskelijahuoltoa on uudistettu uutta lakia vastaavaksi. Lain tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijahuollon suunnitelmallisuutta ja toteuttamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä. Pyrkimyksenä on ollut siirtää painopistettä ehkäisevään työhön korjaavasta työstä. Uudessa opiskelijahuoltosuunnitelmassa korostuu ryhmänohjaajan rooli opiskelijoidensa hyvinvoinnin edistäjänä. Terveydenhoitaja on ollut lukiolaisten käytettävissä kahtena päivänä viikossa, koulukuraattori ja psykologi kerran viikossa tai ajanvarauksen kautta. Opiskelijoiden tukena on ollut myös erityisopettaja ja erityisen tuen yhdyshenkilö.

Edellisten vuosien tapaan kansainvälinen toimintamme on ollut vilkasta. Olemme olleet mukana Suomen UNESCO-koulujen toiminnassa, erityisesti sen Polaris –verkostossa. Kuulumme myös kansainväliseen verkostoon, joka tekee yhteistyötä eTwinning-sivuston kautta. Kansainvälisyyskurssi suuntautui tänä vuonna Budapestiin. Vaihto-oppilaana koulussamme oli Leonardo Piana Italiasta. Näistä on tarkemmat selonteot toisaalla tässä vuosikertomuksessa.

Koulun rehtorina vuodesta 2003 toiminut Kullervo Leinonen jää eläkkeelle 31.7.2015. Uusi rehtori valittiin keväällä. Sirpa Risteelä ottaa viran vastaan seuraavan lukuvuoden alussa. Koko koulun väki toivottaa Kullervolle leppoisia eläkepäiviä ja uuden rehtorin lämpimästi tervetulleeksi.

Lukiomme vahvuutena ovat olleet tänäkin vuotena aktiiviset opiskelijat sekä ammattitaitoinen ja innostava opettajakunta. Kiitän opiskelijoita, opiskelijakuntaa ja koko henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä lukuvuoden aikana ja toivotan kaikille hyvää ja virkistävää kesää! Kiitos myös kaikille muille yhteistyökumppaneille sekä tietysti stipendirahastoamme kartuttaneille. 

Lämpimät onnittelut uusille ylioppilaille!

Sonja Ruuskanen