KATSAUS LUKUVUOTEEN 2016 - 2017

Lukuvuoden 2016 - 2017 aloitti 357 opiskelijaa, joista syksyllä valkolakkinsa sai kolme uutta ylioppilasta ja keväällä lakitettiin 90 uutta ylioppilasta.

Syksystä lähtien ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat opiskelleet uuden opetussuunnitelman mukaan. Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan: aktiivista oppimiskäsitystä, monipuolisia opiskeluympäristöjä ja opetusmenetelmiä, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä, osallistavaa toimintakulttuuria, monipuolista arviointia sekä opettajan ohjaavaa roolia. Erityisesti monipuolinen arviointi on ollut Oulun kaupungin lukioissa tämän lukuvuoden kehittämiskohteena ja opettajat ovat käyneet ahkerasti erilaisissa arviointikoulutuksissa.  Myös lukioiden yhteiset aineryhmäiltapäivät ovat keskittyneet uuden opetussuunnitelman ympärille.

Ylioppilaskirjoituksissa ensimmäiset sähköiset kokeet pidettiin syksyllä 2016 saksassa, maantieteessä ja filosofiassa. Keväällä 2017 sähköiset kokeet laajenivat myös psykologiaan ja yhteiskuntaoppiin. Ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen koskettaa erityisesti nykyisiä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, sillä keväällä 2019 kaikki aineet kirjoitetaan sähköisesti. Opettajat ja opiskelijat ovat valmistautuneet ylioppilastutkinnon sähköistymiseen arviointiviikolla pidettävillä sähköisillä kokeilla ja tarvittavia ohjelmistoja on harjoiteltu myös eri kursseilla.  

Keväällä päättyi kaksivuotinen kansainvälisyysprojektimme Dig_It. Sen puitteissa opiskelijoita ja opettajia on vieraillut syksyllä Belgiassa ja keväällä Ranskassa. Projektivieraat Ruotsista, Belgiasta ja Ranskasta toivat väriä ja kansainvälisyyttä kouluumme tammikuun pakkasilla. Toisen vuosikurssin opiskelijoiden kansainvälisyyskurssin matka suuntautui tänä keväänä Wieniin. 

Opiskelijakunnan järjestämät teemapäivät ovat piristäneet arkista aherrustamme. Tammikuussa avasimme Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ja kevään aikana on ollut yhteisöllisiä tapahtumia teemaan liittyen, näistä suurimpana lienee HaukiSkansen laulutapahtuma viimeisellä kouluviikolla.  Lämpimät kiitokset kaikille, jotka olette olleet mukana näiden tapahtumien järjestelyissä. Näillä tapahtumilla on tärkeä asema kouluyhteisömme yhteisöllisyyteen ja kouluviihtyvyyteen.

Koulumme äidinkielen lehtori Eija Kylmäniemi sekä englannin ja ranskan lehtori Eija Ranta jäivät ansaituille eläkepäiville. Heillä molemmilla oli yli kolmenkymmenen vuoden ura lukion opettajina ja he ovat tehneet arvokasta työtä nuorten parissa. Koko kouluyhteisön puolesta toivotan Eijalle ja Eijalle leppoisia eläkepäiviä.

Jokainen opiskelija, opettaja ja henkilökunnan jäsen on ansainnut kiitokset ahkerasta ja hyvin tehdystä työstä. Lämpimät kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneille ja stipendien lahjoittajille. Toivotan onnea ja menestystä uusille ylioppilaille uusissa haasteissa. Koulun muille opiskelijoille ja henkilökunnalle toivotan rentouttavaa ja aurinkoista kesää. 

Sirpa Risteelä
rehtori