Haukiputaan lukio

KATSAUS LUKUVUOTEEN 2019 - 2020

Tänään on päättymässä Haukiputaan lukion 59. lukuvuosi. Voimme todeta, että Haukiputaan lukiolla on pitkät perinteet ja vuoden päästä saamme juhlistaa pitkää taivaltamme. Elokuussa Haukiputaan lukiossa aloitti lukiotaipaleensa 158 opiskelijaa, mikä oli 30 enemmän kuin aikaisempina vuosina. Lukiomme opiskelijamäärä ylitti 400 ja tulevina vuosina opiskelijamäärä kasvaa vielä edelleen.  Tämä tarkoittaa myös kasvua opettajakunnassa.

Lukiokoulutuksessa on viimevuosien aikana ollut lukuisia muutoksia ja uudistuksia. Syksyllä astui voimaan uusi lukiolaki, jonka tavoitteena on lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoi­suuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Muutoksia tuli myös lakiin ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä, joka mm. lisäsi uusimismahdollisuuksia. Korkeakoulujen valintauudistuksessa ylioppilastutkintotodistus on jatkossa pääasiallinen väylä korkeakouluopintoihin. Syksyllä lukiossa käynnistettiin opetussuunnitelmatyö ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021. Myös ylioppilastutkinnon rakenteeseen on tulossa muutoksia keväällä 2022.

Toisessa jaksossa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla oli tiimijakso, jonka teemana oli ”ihmisiksi”. Jakson aikana opiskelijat opiskelivat viiden hengen tiimeissä äidinkieltä, englantia, kuvataidetta, uskontoa ja yhteiskuntaoppia. Jakson yhtenä tavoitteena oli opiskelijoiden ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Oppiaineiden välinen integraatio tulee korostumaan uudessa opetussuunnitelmassa ja tiimijakson hyviä käytänteitä tulemme hyödyntämään jatkossa.

Tämän lukuvuoden yhtenä painopistealueena on ollut opiskelijoiden hyvinvointi ja tavoitteena on ollut kehittää opiskelijoiden hyvinvointia tukevia toimintamalleja koko koulun yhteisenä toimintana ryhmänohjauksessa, eri aineiden oppitunneilla ja opiskeluhuollon toimijoiden työssä. Opettajakunta on kokoontunut opinto-ohjaajien johdolla pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointia jokaisen jakson lopussa.

Oulun kaupungin lukioissa käynnistyi Liikkuva opiskelu -hanke ja Haukiputaan lukion opettajat ja opiskelijat ovat lähteet yhdessä parantamaan lukiolaisten aktiivisuutta oppitunneilla. Aktiivisuutta on pyritty lisäämään myös välitunneilla ja koulumatkoilla erilaisin tempauksin. 

Kevät 2020 on ollut monella tapaa erikoinen. Lukiot siirtyivät etäopetukseen 16.3. lähtien. Ylioppilaskirjoitusten reaalikokeiden aikataulua aikaistettiin. Sekä opettajat että opiskelijat ovat olleet uuden edessä. Etäopetukseen siirtymisessä otettiin nopeasti suuri digiloikka. Voimme olla ylpeitä, miten hyvällä yhteistyöllä tästä keväästä on suoriuduttu ja kuinka luovuus on ollut mukana siirryttäessä käyttämään etäopetuksen eri muotoja

Koulumme matematiikan ja tietotekniikan lehtori, vararehtori Sonja Ruuskanen on jäämässä ansaituille eläkepäiville. Hänellä on yli neljänkymmenen vuoden ura lukion opettajana ja hän on toiminut myös rehtorina. Opiskelijat ja opettajat tulevat muistamaan Sonjan myös tietotekniikan taitajana. Sonja on tehnyt arvokasta työtä opetuksen ja sen kehittämisen parissa. Koko kouluyhteisön puolesta toivotan Sonjalle leppoisia eläkepäiviä.

Haukiputaan lukiosta valmistui joulukuussa 11 ja tänään 90 uutta ylioppilasta. Onnittelen teitä ja läheisiänne lämpimästi saavutuksen johdosta. Koululla pidettävä ylioppilasjuhla jouduttiin siirtämään koronan takia elokuulle. Uskon, että monissa perheissä tätä juhlapäivää vietetään tänään perheen kesken. Toivottavasti saamme juhlistaa teidän saavutusta ylioppilasjuhlassa 29.8. Haukiputaan lukiolla.  Toivotan uusille ylioppilaille onnea ja menestystä jatko-opintoihin ja elämäntaipaleelle.

Kiitos Haukiputaan lukion opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle lukuvuoden aikana ahkerasta ja hyvin tehdystä työstä. Lämpimät kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneille ja stipendien lahjoittajille.

Toivotan kaikille lämmintä, rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

Sirpa Risteelä

rehtori
 

 

Näkemiin

Vuonna 1976 astelin 22-vuotiaana ensimmäistä kertaa koululuokkaan opettajana. En ollut vielä auskultoinut, mutta siihen aikaan opettajille riitti töitä. Kyseessä oli puolen vuoden sijaisuus koulussa, joka oli vasta siirtymässä peruskoulujärjestelmään. Vanhimmat oppilaat olivat lähes minun ikäisiäni (luokalle jäänti oli silloin tavallista). Sen jälkeen olen tehnyt opettajan työtä 42 vuotta ja viihtynyt siinä työssä erinomaisesti. Osan aikaa olen ollut rehtori, mutta aina myös opettanut. Haukiputaan lukiossa olen työskennellyt 28 vuotta.

Miten koulu on tänä aikana muuttunut? Opetusvälineet ja opetusmenetelmät ovat muuttuneet paljon, samoin tietyt käyttäytymisäännöt. Kuitenkin, niin nykyään kuin ennenkin, luokassa on kysymyksessä ihmisten kohtaaminen. Opettajan tehtävä on ohjata ja motivoida opiskelijoita töihin. Se voi joskus tapahtua lempeästi tönien, joskus hieman ankarampaa leikkien. Opettajan täytyy aistia luokan tunnelmaa. Eleet ja ilmeet ovat tärkeitä, sen on osoittanut tämä urani loppuun sattunut etäopetusjakso. Opiskelu ei aina ole hauskaa. Luokaan täytyy saada levollinen tunnelma, jossa jokainen uskaltaa kysyä ja esittää mielipiteensä. Huumoria täytyy olla.

Opiskelijat eivät ole muuttuneet ainakaan huonompaan suuntaa. ”Nykynuoriso” on ainakin yhtä fiksua kuin aiemmatkin. Välillä töppäillään, mutta niin ovat ”nykynuoret” aina tehneet. Nuoren hyvinvointiin kiinnitetään tämän päivän koulussa paljon huomiota, mutta aina siinäkään työssä ei onnistuta. Onneksi nuoret pääsääntöisesti suhtautuvat elämään ja tulevaisuuteen positiivisesti, vaikka ympäröivä maailma asettaa valtavia vaati­muksia.

Olen työvuosieni aikana kohdannut koulussa tuhansia ihmisiä. Minulla on heistä erittäin paljon lämpimiä muistoja. Nyt eläkkeelle jäädessäni ikävöin jo valmiiksi työtäni, opiskelijoita ja kollegoita. Haukiputaan lukio tulee aina olemaan mielessäni.

Onnittelen lämpimästi tämän kevään uusia ylioppilaita. Te jouduitte kirjoitusten aikaan tiukkaan paikkaan ja juhlatkin siirtyvät. Terveiseni myös muille opiskelijoille ja työkavereille. Toivottavasti pääsette syksyllä aloittamaan koulun normaalisti.

Sonja Ruuskanen