In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Lisää sivun otsikko tähän Lisää sivun otsikko tähän

MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa.

Opetuksen tavoitteet

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä (AK 1)
  • saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja oppii luottamaan omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen
  • hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille
  • sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä (AK 1)
  • saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta
  • harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa informaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta (AK 6)
  • tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä (AK 4)
  • oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna (AK 5, 6). 

Kurssien suoritusjärjestys

Matematiikan pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Jos numerojärjestyksestä halutaan poiketa, noudatetaan seuraavaa jätjestystä

MAB1, MAB2, MAB3, MAB4, MAB6, MAB8, MAB9

MAB5 Vapaasti valittavissa  
MAB7 Vapaasti valittavissa kurssin 3 jälkeen

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

MAB1: Lausekkeet ja yhtälöt 
MAB2: Geometria  
MAB3:  Matemaattisia malleja I

 

 MAB0: Matematiikan perusteet

 

MAB4: Matemaattinen analyysi 
MAB5: Tilastot ja todennäköisyys

MAB7: Talousmatematiikka

 

 

MAB6: Matemaattisia malleja II

MAB8: Matemaattisia malleja III

MAB9: Lyhyen matematiikan yhteenveto