MAA13: Syvennä matema­tiikan osaamistasi (2op)

Koulukohtainen syventävä kurssi 

Kurssin tavoitteena on vahvistaa pitkän matematiikan opiskelussa tarvittavia taitoja. 
  
Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää potenssin laskusääntöjä ja muistikaavoja, sieventää neliöjuuria, polynomeja ja rationaalilausekkeita sekä ratkaista polynomiyhtälöitä ja -epäyhtälöitä. Kurssilla myös harjaannutaan pitkän matematiikan opiskeluun ja teknisten apuvälineiden käyttöön.  
  
Kurssi suositellaan suoritettavaksi kurssin MAA2 jälkeen. 
  
Kurssin arvosana on suoritettu/hylätty, mutta kurssisuorituksen avulla on mahdollisuus korottaa kurssin MAY1 tai MAA2 arvosanaa.