MAB11 ja MAA15 Matematiikkaa digitaalisesti 2op

Kurssilla harjoitellaan tietoteknisten välineiden ja tietokoneohjelmistojen käyttöä matematiikan opiskelussa ja matemaattisen esityksen tuottamisessa. 

 

Kurssi arvioidaan Suoritettu/Hylätty -merkinnällä.